Opýtajte sa nás na tento produkt

Vymývaný riečny štrk

  • Informácie
    Materiál:

    vymývaný riečny štrk

  • Ďalšie informácie

    Riečny štrk frakcie 4 – 8 patrí medzi najčastejšie používaný materiál pri budovaní dopadových plôch. Hĺbka samotného materiálu je daná príslušnou normou a závisí od kritickej výšky pádu samotného ihriska a jeho herných prvkov. Pri sypkých materiáloch použitých ako dopadové plochy ihriska je potrebné počítať s roznášaním materiálu, ktorý je potrebné dopĺňať, aby spĺňal normou stanovenú hĺbku. Výhodou použitia vymývaného štrku je jeho nízka cena, hygiena (štrk premyje dážď) a jednoduchá inštalácia (odkop, zarovnanie terénu, pokládka geotextílie – proti prerastaniu trávy), návoz štrku a jeho zarovnanie. Nevýhodou je ťažšia manipulácia (pokiaľ k ihrisku nie je prístup nákladným autom), roznášanie štrku po okolí (napr. do okolitého trávnika, na chodníky) a potreba jeho dopĺňania aby dopadová plocha spĺňala normu (EN1177).

Kategória: .

Riečny štrk frakcie 4 – 8 patrí medzi najčastejšie používaný materiál pri budovaní dopadových plôch. Hĺbka samotného materiálu je daná príslušnou normou a závisí od kritickej výšky pádu samotného ihriska a jeho herných prvkov. Pri sypkých materiáloch použitých ako dopadové plochy ihriska je potrebné počítať s roznášaním materiálu, ktorý je potrebné dopĺňať, aby spĺňal normou stanovenú hĺbku. Výhodou použitia vymývaného štrku je jeho nízka cena, hygiena (štrk premyje dážď) a jednoduchá inštalácia (odkop, zarovnanie terénu, pokládka geotextílie – proti prerastaniu trávy), návoz štrku a jeho zarovnanie. Nevýhodou je ťažšia manipulácia (pokiaľ k ihrisku nie je prístup nákladným autom), roznášanie štrku po okolí (napr. do okolitého trávnika, na chodníky) a potreba jeho dopĺňania aby dopadová plocha spĺňala normu (EN1177).