Opýtajte sa nás na tento produkt

EPDM

  • Informácie
    Materiál:

    liaty gumový granulát

  • Ďalšie informácie

    Dopadová plocha z liateho granulátu pozostáva z dvoch vrstiev – základ tvorí gumený SBR čierny granulát s polyuretánovým pojivom, ktorý zabezpečuje tlmiacu funkciu dopadovej plochy a vrchná farebná vrstva z gumeného EPDM granulátu s poyuretánovým pojivom, ktorá zabezpečuje celistvosť plochy a plní estetickú funkciu.

    Tento variant dopadovej plochy sa vyznačuje ľahkou údržbou a farebnou variabilitou. Veľkou výhodou je trvanlivosť a bezpečnosť, nakoľko je certifikovaná v zmysle EN1177 až do kritickej výšky pádu 240 cm. Pri sypaných povrchoch ako štiepka, piesok alebo guľatý štrk dochádza k úbytkom materiálu vplyvom používania – materiály sa roznášajú po okolí a je potrebné ich dopĺňať. Materiál sa takisto presúva v rámci ihriska a preto je potrebné neustále kontrolovať, či je dodržaná potrebná výška vrstvy sypaného materiálu na všetkých miestach ihriska. Často sa môže stať, že sypaný materiál sa odhrnie práve na miestach, kde je najpotrebnejší – pod šmýkľavkou, či hojdačkami. Pri gumených dopadových plochách odpadá potreba neustáleho rozhŕňania a dopĺňania materiálu dopadovej plochy.

Kategória: .

Dopadová plocha z liateho granulátu pozostáva z dvoch vrstiev – základ tvorí gumený SBR čierny granulát s polyuretánovým pojivom, ktorý zabezpečuje tlmiacu funkciu dopadovej plochy a vrchná farebná vrstva z gumeného EPDM granulátu s poyuretánovým pojivom, ktorá zabezpečuje celistvosť plochy a plní estetickú funkciu.

Tento variant dopadovej plochy sa vyznačuje ľahkou údržbou a farebnou variabilitou. Veľkou výhodou je trvanlivosť a bezpečnosť, nakoľko je certifikovaná v zmysle EN1177 až do kritickej výšky pádu 240 cm. Pri sypaných povrchoch ako štiepka, piesok alebo guľatý štrk dochádza k úbytkom materiálu vplyvom používania – materiály sa roznášajú po okolí a je potrebné ich dopĺňať. Materiál sa takisto presúva v rámci ihriska a preto je potrebné neustále kontrolovať, či je dodržaná potrebná výška vrstvy sypaného materiálu na všetkých miestach ihriska. Často sa môže stať, že sypaný materiál sa odhrnie práve na miestach, kde je najpotrebnejší – pod šmýkľavkou, či hojdačkami. Pri gumených dopadových plochách odpadá potreba neustáleho rozhŕňania a dopĺňania materiálu dopadovej plochy.